Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι τον πρώτο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Nισάν, τον 12ο χρόνο τού βασιλιά Aσσουήρη, έρριξαν φουρ, δηλαδή κλήρο, μπροστά στον Aμάν, από ημέρα σε ημέρα, και από μήνα σε μήνα, μέχρι τον 12ο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Aδάρ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 3

Θέα Εσθηρ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο