Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 3:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ενώ κάθε ημέρα τού το έλεγαν, και εκείνος δεν υπάκουε σ’ αυτούς, το ανήγγειλαν στον Aμάν, για να δουν αν τα λόγια τού Mαροδοχαίου ήσαν στερεά· επειδή, τους είχε φανερώσει ότι ήταν Iουδαίος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 3

Θέα Εσθηρ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο