Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 3:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι δούλοι τού βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, είπαν στον Mαροδοχαίο: Γιατί εσύ παραβαίνεις την προσταγή τού βασιλιά;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 3

Θέα Εσθηρ 3:3 σε αυτό το πλαίσιο