Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 3:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι δούλοι τού βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, έσκυβαν και προσκυνούσαν τον Aμάν· επειδή, έτσι πρόσταξε ο βασιλιάς γι’ αυτόν. O Mαροδοχαίος, όμως, δεν έσκυβε, και δεν τον προσκυνούσε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 3

Θέα Εσθηρ 3:2 σε αυτό το πλαίσιο