Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 3:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι ταχυδρόμοι βγήκαν, σπεύδοντας για την προσταγή τού βασιλιά, και η διαταγή εκδόθηκε στα Σούσα, τη βασιλική πόλη. Kαι ο βασιλιάς, και ο Aμάν κάθησαν να συμποσιάσουν· και η πόλη Σούσα ήταν σε αμηχανία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 3

Θέα Εσθηρ 3:15 σε αυτό το πλαίσιο