Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 3:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο βασιλιάς είπε στον Aμάν: Tο ασήμι δίνεται σε σένα, και ο λαός, για να κάνεις σ’ αυτόν όπως σου αρέσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 3

Θέα Εσθηρ 3:11 σε αυτό το πλαίσιο