Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 2:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι το κορίτσι άρεσε σ’ αυτόν, και βρήκε χάρη μπροστά του, ώστε έσπευσε να της δώσει τα αναγκαία για τον καθαρισμό της, και τη μερίδα της· και της έδωσε και τα επτά κορίτσια, που ήσαν διορισμένα από τον οίκο τού βασιλιά· και τη μετέφερε, αυτή και τα κορίτσια της, στο καλύτερο μέρος τού γυναικωνίτη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 2

Θέα Εσθηρ 2:9 σε αυτό το πλαίσιο