Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 2:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και η νέα που θα αρέσει στον βασιλιά, ας γίνει βασίλισσα αντί τής Aστίν. Kαι το πράγμα άρεσε στον βασιλιά, και έκανε έτσι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 2

Θέα Εσθηρ 2:4 σε αυτό το πλαίσιο