Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 10:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI ο βασιλιάς Aσσουήρης επέβαλε φόρο στη γη και στα νησιά τής θάλασσας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 10

Θέα Εσθηρ 10:1 σε αυτό το πλαίσιο