Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσθηρ 1:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ακόμα, η βασίλισσα Aστίν έκανε συμπόσιο στις γυναίκες στον βασιλικό οίκο τού βασιλιά Aσσουήρη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσθηρ 1

Θέα Εσθηρ 1:9 σε αυτό το πλαίσιο