Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 5:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι μας αποκρίθηκαν με τα εξής λόγια: Eμείς είμαστε οι δούλοι τού Θεού τού ουρανού και της γης, και οικοδομούμε τον οίκο, που οικοδομήθηκε ήδη πριν πολλά χρόνια, τον οποίο οικοδόμησε ένας μεγάλος βασιλιάς τού Iσραήλ, και τον ανέγειρε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 5

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 5:11 σε αυτό το πλαίσιο