Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 4:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ακόμα, υπήρξαν ισχυροί βασιλιάδες στην Iερουσαλήμ, που δέσποζαν σε όλους τους λαούς πέρα από τον ποταμό· και πληρωνόταν σ’ αυτούς φόρος, τελώνιο και διόδια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 4

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 4:20 σε αυτό το πλαίσιο