Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 4:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aς είναι γνωστό στον βασιλιά, ότι οι Iουδαίοι που ανέβηκαν από σένα σε μας, όταν ήρθαν στην Iερουσαλήμ, οικοδομούν την αποστάτρια και πονηρή πόλη, και εγείρουν το τείχος, και επισκευάζουν τα θεμέλια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 4

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 4:12 σε αυτό το πλαίσιο