Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι παραστάθηκε ο Iησούς, οι γιοι του και οι αδελφοί του, ο Kαδμιήλ και οι γιοι του, οι γιοι τού Iούδα,15 σαν ένας άνθρωπος, για να παρακινούν τούς εργαζόμενους στον οίκο τού Θεού να κάνουν γρήγορα· οι γιοι τού Hναδάδ, οι γιοι τους, και οι αδελφοί τους οι Λευίτες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3:9 σε αυτό το πλαίσιο