Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι σηκώθηκε ο Iησούς, ο γιος τού Iωσεδέκ, και οι αδελφοί του, οι ιερείς, και ο Zοροβάβελ, ο γιος τού Σαλαθιήλ, και οι αδελφοί του, και οικοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού τού Iσραήλ, για να προσφέρουν ολοκαυτώματα επάνω σ’ αυτό, σύμφωνα με το γραμμένο στον νόμο τού Mωυσή, του ανθρώπου τού Θεού·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 3:2 σε αυτό το πλαίσιο