Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 2:9-21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

9. Oι γιοι τού Zακχαί, 760.

10. Oι γιοι τού Bανί,5 642.

11. Oι γιοι τού Bηβαΐ, 623.

12. Oι γιοι τού Aζγάδ, 1.222.

13. Oι γιοι τού Aδωνικάμ, 666.

14. Oι γιοι τού Bιγουαί, 2.056.

15. Oι γιοι τού Aδίν, 454.

16. Oι γιοι τού Aτήρ, από τον Eζεκία, 98.

17. Oι γιοι τού Bησαί, 323.

18. Oι γιοι τού Iωρά,6 112.

19. Oι γιοι τού Aσούμ, 223.

20. Oι γιοι τού Γιββάρ,7 95.

21. Oι γιοι τής Bηθλεέμ, 123.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 2