Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 2:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι γιοι τού Aσούμ, 223.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 2

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 2:19 σε αυτό το πλαίσιο