Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 10:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι από τους ψαλτωδούς, ο Eλιασείβ· και από τους θυρωρούς, ο Σαλλούμ, και ο Tελέμ, και ο Oυρεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 10

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 10:24 σε αυτό το πλαίσιο