Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εξοδοσ 9:35 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι η καρδιά τού Φαραώ σκληρύνθηκε, και δεν εξαπέστειλε τους γιους Iσραήλ, όπως ο Kύριος είχε μιλήσει διαμέσου τού Mωυσή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εξοδοσ 9

Θέα Εξοδοσ 9:35 σε αυτό το πλαίσιο