Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εξοδοσ 7:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και εγώ θα σκληρύνω την καρδιά τού Φαραώ, και θα πληθύνω τα σημεία μου και τα θαυμάσιά μου στη γη τής Aιγύπτου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εξοδοσ 7

Θέα Εξοδοσ 7:3 σε αυτό το πλαίσιο