Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εξοδοσ 6:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επιπλέον, εγώ άκουσα τους στεναγμούς των γιων Iσραήλ, για την καταδούλωσή τους από τους Aιγυπτίους· και θυμήθηκα τη διαθήκη μου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εξοδοσ 6

Θέα Εξοδοσ 6:5 σε αυτό το πλαίσιο