Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εξοδοσ 35:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι γιοι Iσραήλ έφεραν προαιρετική προσφορά στον Kύριο, κάθε άνδρας και γυναίκα, που η καρδιά τούς έκανε πρόθυμους στο να φέρνουν για ολόκληρη την εργασία, την οποία ο Kύριος πρόσταξε διαμέσου τού Mωυσή να γίνει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εξοδοσ 35

Θέα Εξοδοσ 35:29 σε αυτό το πλαίσιο