Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εξοδοσ 2:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI ένας άνθρωπος από την οικογένεια του Λευί πήγε, και πήρε για γυναίκα μία από τις θυγατέρες τού Λευί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εξοδοσ 2

Θέα Εξοδοσ 2:1 σε αυτό το πλαίσιο