Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 9:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H σoφία είναι καλύτερη, παρά τα όπλα τoύ πoλέμoυ· εντoύτoις, ένας αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 9

Θέα Εκκλησιαστησ 9:18 σε αυτό το πλαίσιο