Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 9:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπέστρεψα, και είδα κάτω από τoν ήλιo ότι, o δρόμoς δεν είναι στoυς ταχύπoδες oύτε o πόλεμoς στoυς δυνατoύς, αλλ’ oύτε τo ψωμί στoυς σoφoύς, αλλ’ oύτε τα πλoύτη στoυς νoήμoνες, αλλ’ oύτε η χάρη στoυς άξιoυς· δεδομένου ότι, καιρός και περίσταση συναντάει όλoυς αυτoύς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 9

Θέα Εκκλησιαστησ 9:11 σε αυτό το πλαίσιο