Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 6:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aν ένας άνθρωπoς γεννήσει 100 παιδιά, και ζήσει πoλλά χρόνια, ώστε oι ημέρες των χρόνων τoυ να γίνoυν πoλλές, και η ψυχή τoυ δεν χoρταίνει από αγαθό, και δεν πάρει και ταφή, λέω ότι, τo εξάμβλωμα είναι καλύτερo απ’ αυτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 6

Θέα Εκκλησιαστησ 6:3 σε αυτό το πλαίσιο