Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

καιρός να σχίζει, και καιρός να ράβει·καιρός να τηρεί σιγή, και καιρός να μιλάει·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 3

Θέα Εκκλησιαστησ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο