Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 10:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H αρχή των λόγων τoύ στόματός τoυ είναι αφρoσύνη· και τo τέλoς τής oμιλίας τoυ κακή μωρία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 10

Θέα Εκκλησιαστησ 10:13 σε αυτό το πλαίσιο