Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 9:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Στον Kύριο τον Θεό μας είναι οι οικτιρμοί και οι αφέσεις· επειδή, αποστατήσαμε απ’ αυτόν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 9

Θέα Δανιηλ 9:9 σε αυτό το πλαίσιο