Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 8:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tο ότι συντρίφτηκε, και ανέβηκαν τέσσερις αντ’ αυτού, σημαίνει ότι τέσσερα βασίλεια θα σηκωθούν από το έθνος αυτό· όμως, όχι σύμφωνα με τη δική του δύναμη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 8

Θέα Δανιηλ 8:22 σε αυτό το πλαίσιο