Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 6:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι άνθρωποι αυτοί είπαν: Δεν θα βρούμε πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ, εκτός αν βρούμε κάτι εναντίον του από τον νόμο τού Θεού του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 6

Θέα Δανιηλ 6:5 σε αυτό το πλαίσιο