Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 6:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ήρθε στον λάκκο, και φώναξε στον Δανιήλ με κλαμένη φωνή· και ο βασιλιάς μίλησε, και είπε στον Δανιήλ: Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε τού ζωντανού Θεού, ο Θεός σου, που εσύ ακατάπαυστα λατρεύεις, μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λιοντάρια;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 6

Θέα Δανιηλ 6:20 σε αυτό το πλαίσιο