Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 5:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εσύ, ο γιος του, ο Bαλτάσαρ, δεν ταπείνωσες την καρδιά σου, ενώ τα γνώριζες όλα αυτά·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 5

Θέα Δανιηλ 5:22 σε αυτό το πλαίσιο