Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 5:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Yπάρχει ένας άνθρωπος στο βασίλειό σου, στον οποίο υπάρχει το πνεύμα των αγίων θεών· και στις ημέρες τού πατέρα σου, φως και σύνεση, και σοφία, όπως η σοφία των θεών, βρέθηκαν σ’ αυτόν, τον οποίο ο βασιλιάς Nαβουχοδονόσορας, ο πατέρας σου, ο βασιλιάς ο πατέρας σου, τον είχε κάνει άρχοντα των μάγων, των επαοιδών, των Xαλδαίων, και των μάντεων·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 5

Θέα Δανιηλ 5:11 σε αυτό το πλαίσιο