Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 4:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, μπήκαν μέσα οι μάγοι, οι επαοιδοί, οι Xαλδαίοι και οι μάντεις· και εγώ είπα το όνειρο μπροστά τους, αλλά δεν μου φανέρωσαν την ερμηνεία του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 4

Θέα Δανιηλ 4:7 σε αυτό το πλαίσιο