Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 4:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eγώ ο Nαβουχοδονόσορας αναπαυόμουν στον οίκο μου, και ήμουν σε ακμή στο παλάτι μου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 4

Θέα Δανιηλ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο