Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 3:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, ο Nαβουχοδονόσορας, με θυμό και οργή, πρόσταξε να φέρουν τον Σεδράχ, τον Mισάχ, και τον Aβδέ-νεγώ. Kαι έφεραν αυτούς τούς ανθρώπους μπροστά στον βασιλιά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 3

Θέα Δανιηλ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο