Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 11:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι μετά τη συμμαχία, που θα κάνει μαζί του, θα φέρεται δόλια· επειδή, θα ανέβει, και θα υπερισχύσει με λίγον λαό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 11

Θέα Δανιηλ 11:23 σε αυτό το πλαίσιο