Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 10:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KATA τον τρίτο χρόνο τού Kύρου, του βασιλιά τής Περσίας, αποκαλύφθηκε ένας λόγος στον Δανιήλ, που το όνομά του είχε αποκληθεί Bαλτασάσαρ· και ο λόγος ήταν αληθινός, και η δύναμη των λεγομένων ήταν μεγάλη· και κατάλαβε τον λόγο, και εννόησε την οπτασία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 10

Θέα Δανιηλ 10:1 σε αυτό το πλαίσιο