Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 1:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στους οποίους ο αρχιευνούχος έβαλε ονόματα· και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Bαλτασάσαρ· τον δε Aνανία, Σεδράχ· και τον Mισαήλ, Mισάχ· τον δε Aζαρία, Aβδέ-νεγώ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 1

Θέα Δανιηλ 1:7 σε αυτό το πλαίσιο