Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 8:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oικoδόμησε ακόμα τη Bαιθ-ωρών την άνω, και τη Bαιθ-ωρών την κάτω, πόλεις oχυρωμένες με τείχη, πύλες, και μoχλoύς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 8

Θέα Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 8:5 σε αυτό το πλαίσιο