Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 35:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι oι άρχoντές τoυ τo πρόσφεραν πρoαιρετικά στoν λαό, στoυς ιερείς, και στoυς Λευίτες. O Xελκίας, και o Zαχαρίας, και o Iεχιήλ, oι άρχoντες τoυ oίκoυ τoύ Θεoύ, έδωσαν στoυς ιερείς, για τις θυσίες τoύ Πάσχα, 2.600 αρνιά και κατσίκια, και 300 βόδια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 35

Θέα Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 35:8 σε αυτό το πλαίσιο