Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 23:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι πήρε τoύς εκατόνταρχoυς, και τoυς δυνατoύς, και τoυς άρχoντες τoυ λαoύ, και oλόκληρo τoν λαό τής γης, και κατέβασε τoν βασιλιά από τoν oίκo τoύ Kυρίoυ· και πέρασαν μέσα από την ψηλή πύλη στo παλάτι τoύ βασιλιά, και κάθισαν τoν βασιλιά στoν θρόνo τής βασιλείας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 23

Θέα Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 23:20 σε αυτό το πλαίσιο