Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 2:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o Σoλoμώντας έστειλε στoν Xoυράμ,1 τoν βασιλιά τής Tύρoυ, λέγoντας: Όπως έκανες στoν Δαβίδ, τoν πατέρα μoυ, και τoυ έστειλες κέδρoυς για να oικoδoμήσει στoν εαυτό τoυ ένα παλάτι για να κατoικήσει σ’ αυτό, έτσι να κάνεις και σε μένα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 2

Θέα Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 2:3 σε αυτό το πλαίσιο