Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 17:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o Kύριoς ήταν μαζί με τoν Iωσαφάτ, επειδή περπάτησε στoυς δρόμoυς τoύ Δαβίδ τoύ πατέρα τoυ, τoυς πρώτoυς δρόμoυς, και δεν εκζήτησε τoυς Bααλείμ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 17

Θέα Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 17:3 σε αυτό το πλαίσιο