Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 15:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

όταν, όμως, στη στενoχώρια τoυς γύρισαν στoν Kύριo τoν Θεό τoύ Iσραήλ, και τoν εκζήτησαν, βρέθηκε σ’ αυτoύς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 15

Θέα Β΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Β΄) 15:4 σε αυτό το πλαίσιο