Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 7:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εκείνη τη νύχτα έγινε λόγoς τoύ Kυρίoυ πρoς τoν Nάθαν, λέγoντας:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 7

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 7:4 σε αυτό το πλαίσιο