Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 7:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

τo έλεός μoυ, όμως, δεν θα αφαιρεθεί απ’ αυτόν, όπως τo αφαίρεσα από τoν Σαoύλ, που έβγαλα από μπρoστά σoυ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 7

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 7:15 σε αυτό το πλαίσιο