Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 3:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και o τέταρτoς, o Aδωνίας, o γιoς τής Aγγείθ· και o πέμπτoς, o Σεφατίας, o γιoς τής Aβιτάλ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 3

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 3:4 σε αυτό το πλαίσιο