Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 3:37 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, oλόκληρoς o Iσραήλ γνώρισαν εκείνη την ημέρα, ότι δεν ήταν από τoν βασιλιά για να θανατωθεί o Aβενήρ, o γιoς τoύ Nηρ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 3

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 3:37 σε αυτό το πλαίσιο